اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تارخ نقاب در خاک کشید اما یادش در دل‌ها می‌ماند