اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معصومی: برخی آزادکاران آمریکا از لحاظ فنی و بدنی از ما بهتر بودند