آموزش تخصصی دف در تهرانپارسپیش دبستانی ودبستان دکتر حسابسبلبرينگ انصاريدفتر فنی مهرمس شعبه 2

مجری تحریم‌های ایران، در دولت بایدن معاون سیا می‌شود
به گزارش ایرنا، دیوید اس. کوهن در موضوعات امنیت ملی، امور مالی و حقوقی تجربه دارد. او از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به عنوان معاون رئیس سیا فعالیت می‌کرد. در این پست، او با مدیریت عملیات داخلی و جهانی سیا، نظارت بر مدرن‌سازی استراتژیک این سازمان و هدایت جمع آوری، تحلیل و اقدام اطلاعات خارجی همکاری داشت. وی پروژه‌های ویژه‌ای را در زمینه فناوری‌های جدید و چگونگی کار بهتر با شرکت‌ها در پیشبرد ماموریت سیا هدایت کرد. در پایان دوره تصدی خود، کوهن به مدال برجسته هوش، بالاترین نشان سیا، اعطا شد. کوهن پیش از نقش خود در سیا، به عنوان معاون تروریسم و ​​اطلاعات مالی در وزارت خزانه داری فعالیت داشت. وی بر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و شبکه اجرای جرایم مالی نظارت داشت و تحریم‌هایی را علیه ایران، روسیه، کره شمالی و آنچه که سازمان‌های تروریستی نامیده‌اند، تدوین و اجرا کرد. وی پیش از این به عنوان دستیار وزیر خزانه داری در امور مالی تروریسم و ​​در دفتر مشاوره عمومی خزانه داری کار می‌کرد. کوهن قبل از حضور در خدمات دولتی، نزدیک به ۲۰ سال وکیل بوده است.