فروش زیر قیمت محصولات حفاظتی و …معماری فضای سبز هورَس (Horas) ????دوره جامع آموزش بورس فارکس …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …

مطالعه ۵۰ درصد از میادین نفت و گاز در اختیار دانشگاه‌ها است
سعید محمدزاده امروز (دوشنبه) در مراسم امضای ۱۳ قرارداد پژوهشی ازدیاد برداشت میادین نفت و گاز با دانشگاه های منتخب کشور با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی علم و فناوری شامل جهاد مستمر علمی، بهینه سازی عملکرد و ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی با سایر بخش های کشور است، افزود: از همین رو افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منطور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است.  وی ادامه داد: ایران در تولید دانش در جهان، رتبه ۲۵ را دارا است اما در بحث نفوذ دانش در رتبه نامناسبی هستیم.  محمد زاده تاکید کرد: در تربیت نیروی متخصص اتفاقات خوبی رخ داده و در استارتاپ ها نیز پیشرفت داشتیم، با این حال باید شکاف بین علم و توسعه فناوری و پژوهش و تجاری سازی را کاهش دهیم.  وی با بیان اینکه برای برداشتن گام‌های بلند در توسعه کشور لازم است در شبکه سازی تلاش کنیم، گفت: در ایران در تولید علم قدم های بلندی برداشتیم، اما در تجاری سازی فاصله معنا داری داریم.  معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش، فناوری افزود: باید بتوانیم تولیدات علم را به سمت تولیدات تجاری و صنعتی پیش ببریم.  به گزارش ایرنا، ۱۳ قرارداد پژوهشی افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی و گازی با دانشگاه‌های کشور امروز با حضور وزیر نفت امضا می‌شود.