چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrکار پاره وقت در منزل با گوشیموسسه زبان نگارنصب انواع باطری اتمی خودرو سیار …

نیروهای گارد ملی در واشنگتن خواهند ماند
به گزارش بامداد ایرنا، مقامات دفتر گارد ملی در بیانیه ای به شبکه ای بی سی نیوز اعلام کردند که شمار نیروهای گارد ملی از هفت هزار نفر به پنج هزار نفر کاهش خواهد یافت اما تا اوایل ماه مارس در واشنگتن خواهند ماند. پیش از این شمار هفت هزار نیروی اضافی گارد ملی برای کمک به برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن در پایتخت آمریکا مستقر شده بودند. در بیانیه منتشر شده آمده است که حضور گارد ملی بنا به درخواست آژانس های پشتیبانی، تا زمانی که لازم باشد باقی خواهد ماند. گفته می شود نیروهای گارد ملی با ادامه استقرار خود در واشنگتن به دیگر آژانس ها پشتیبانی امنیت، ارتباطات، مداواک و لجستیکی ارائه خواهند کرد. بعد از حمله و شورش حامیان تندرو ترامپ به ساختمان کنگره در تاریخ ۱۷ دی که منجر به توقف شمارش آرای الکترال جو بایدن شد، حامیان ترامپ تهدید کردند که دوباره در مراسم تحلیف بایدن در واشنگتن نیز حضور خواهند یافت. نیروهای امنیتی از ترس شورش دوباره در پایتخت آمریکا هزاران نیروی اضافی در شهر مستقر کردند.