نصرالله: پیروزی سال ۲۰۰۰، استقلال را برای لبنان به ارمغان آورد

نصرالله: پیروزی سال ۲۰۰۰، استقلال را برای لبنان به ارمغان آورد
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری "العهد" لبنان، نصرالله ادامه داد: ما همچنان در قلب نبرد استقلال، حق حاکمیت و آزادی بوده و در مراحل متعددی پیروز شدیم. وی ادامه داد: اطمینان داریم که پیروزی‌های بیشتری در انتظار ماست و روزی خواهد آمد که برای وطنمان حق حاکمیت و آزادی واقعی غیرقابل بحث به ارمغان خواهیم آورد. وی عید استقلال را به لبنانی‌ها تبریک گفت و از خداوند خواست به ملت لبنان قدرت حفظ آزادی و حق حاکمیت دولت خود را عطا کند. نصرالله تصریح کرد که لبنانی سال ۱۹۴۲ که به استقلال رسید، پا به مرحله جدیدی به عنوان یک کشور گذاشت و مسؤولیت تمام لبنانی هاست که استقلال خود را حفظ کنند، و اگر استقلال آنها صوری است آن را به یک استقلال کامل و حقیقی مبدل سازند. وی که در خصوص آخرین تحولات سیاسی سخن می گفت، افزود که بخش بزرگی از ملت لبنان مقاومت کردند و به مقاومت به انواع مختلف آن ایمان آوردند تا پیروزی بزرگ حاصل شد و سال ۱۹۸۵ هنگامی که نیروهای اشغالگر صهیونیست از بیروت، کوه‌های لبنان، صیدا، راشیا خارج شدند و در نهایت منجر به پیروزی بزرگ سال ۲۰۰۰ و فرار اسرائیل از جنوب لبنان شد. خبر تکمیل می شود.