معافیت مالیاتیآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارساستخدام و دعوت به همکاری در یک …بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …

اندیشکده آمریکایی:برقراری ثبات درمنطقه به نفع ایران و عربستان است
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، شورای آتلانتیک در مقاله تحلیلی به چهار نکته اساسی در ایجاد روابط حسنه بین تهران و ریاض می پردازد و در ابتدا می نویسد: آنچنان به مخاصمه سیاسی و اختلافات منطقه ای بین ایران و عربستان  دامن زده شده تا آنجا که  مساله منافع مشترک  این دو قدرت منطقه ای که به سود دوطرف و حتی به سود منطقه و منافع فرامنطقه ای است ، به حاشیه رانده شده است. نویسنده این تحلیل می نویسد: درگیری های لفظی بین ایران و عربستان این گونه می نماید که این دو کشور دشمنان دیرینه یکدیگر بوده و دو هماورد ژئوپلتیک درمنطقه هستند، اما تاریخ گواه چیزی دیگر است. بطور مثال در دهه ۸۰ میلادی و درجریان جنگ رژیم صدام علیه ایران، تاریخ نشان داد زمانی  که  ایران و عربستان به روابط دو جانبه ژئوپلتیک و منافع مشترک اقتصادی میرسند، قادرند تا اختلافات و مناقشات خود را کنار بگذارند. جنگ سرد ایران و عربستان شورای آتلانتیک درادامه  این تحلیل می نویسد: بسیاری از تحلیلگران از وجود یک نوع جنگ سرد میان ایران و عربستان حکایت می کنند که ریشه در اختلافات دینی و مذهبی داشته و اینکه هردو در رقابتی برای رهبری جهان اسلام هستند، درحالی که اختلافات مذهبی در قیاس با اختلافات سیاسی، اقتصادی و رقابت نفوذ منطقه ای، از اهمیت کم رنگ تری برخوردار است. نویسنده این تحلیل در بخش دیگری می نویسد: اما برعکس واقعه و  برخلاف دیگر نظرها، در حقیقت  تهران و ریاض دارای منافع مشترک پرشماری هستند. 1- ثبات بهای نفت اندیشکده شورای آتلانتیک درمورد نخستین بخش از منافع مشترک تهران – ریاض می نویسد: هردو این کشورها به دنبال ثبات بهای نفت هستند، چراکه عایدی آن برای بازار و اقتصاد هردو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحلیل در ادامه می نویسد: کنترل بهای نفت باعث پایداری درآمد حاصله برای هردو کشور خواهد بود  و اینکه بتوانند هرچه بهتر  آینده اقتصادی خود را پیش بینی و برنامه ریزی کنند. 2-ثبات منطقه ای این اندیشکده آمریکایی درادامه با اشاره به حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۱ میلادی که منجر به بروز تنش های طولانی و ناآرامی های فراوانی در منطقه خاورمیانه و بی ثباتی در بهای نفت شد، نوشت: دومین حوزه منافع مشترک ایران و عربستان ثبات منطقه ای است، هرچه منطقه با ثبات تر باشد باعث کاهش قابل توجه کاهش تنش های و مناقشات نظامی می گردد. 3-مسائله رژیم صهیونیستی و فلسطین نویسنده این تحلیل نوشت: سومین حوزه منافع مشترک تهران و ریاض درمورد مساله مربوط به اسرائیل (رژیم صهیونیستی) و فلسطین است. وی می نویسد: پرسش مهم دراین مورد این است که آیا روابط اسرائیل – عربستان فواید بیشتری برای عربستان و منطقه خاورمیانه دارد و یا روابط عربستان با  ایران که منجر به کاسته شدن از تنش ها ، توسعه چشم انداز اقتصادی و کاستن از نفوذ قدرت های خارجی دراین منطقه را دارد. 4-همبستگی با اتحادیه اروپا اندیکشده شورای آتلانتیک درادامه نوشت: چهارمین موردی که تهران و ریاض در آن منافع مشترک دارند، همبستگی  و نزدیکی روابط  با کشورهای اتحادیه اروپاست، چراکه نزدیکی با اتحادیه اروپا برای این دو به نظر کم دردسرتر از کشورهایی همچون آمریکا، روسیه و چین است؛ عادی سازی روابط بین ایران وعربستان نزدیکی روابط این دو کشور با اتحادیه اروپا را هرچه بیشتر تسریع می بخشد. نزدیکی تهران – ریاض تاثیرات مثبت فرامنطقه ای دارد این اندیشکده آمریکایی در پایان این تحلیل نوشت: امنیت منطقه به ایران و عربستان وابسته است، چنانچه تهران و ریاض بر منافع مشترک یکدیگر متمرکز شوند آنگاه دیگر همسایگان نیز به سرعت دنبال رو این مسیر خواهند شد. شورای آتلانتیک نوشت: بهبود روابط میان تهران و ریاض نه تنها به نفع منطقه خاورمیانه است بلکه به سود شمال و شرق آفریقا نیز خواهد بود چراکه آنگاه کشورهای مسلمان را بر کاستن از فقر، کاهش بی ثباتی و ناآرامی و نرمش در برابر دیگر مذاهب و بهبود اصلاحات دموکراتیک متمرکز خواهد ساخت. نقش دولت بایدن تحلیلگر این مقاله نوشت: دولت آتی بایدن با ورود به کاخ سفید می تواند نقش به سزایی در تسریع  و ترغیب نزدیکی ایران و عربستان داشته باشد تا آنکه به  اختلافات دامن زده و تلاش های بی اثری برای ایجاد یک ائتلاف منطقه ای علیه ایران داشته باشد. **۱۳۰۲**