بازگشایی گاوصندوق.جابجایی گاوصندوق.بازگشایی …چراغ لب پله روکار mcrجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …دستگاه قلاویززنی

ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند ملی وقف و امور خیریه ابلاغ شد
به گزارش روز چهارشنبه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این ماده واحده در جلسه ششم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید. بر اساس این ماده واحده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی وقف و امور خیریه را از زمان ابلاغ با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ، تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه کند. اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از اختصاص نیافتن منابع مالی و تشکیلاتی جدید و مغایرت نداشتن با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.   متن ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی وقف و امور خیریه» به شرح ذیل است:   «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و در راستای اجرای اقدام ملی ۱۱ قبل راهبرد کلان ۱۲ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷) سند ملی وقف و امور خیریه را از زمان ابلاغ با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه نماید.»