واریز بیش از ۱۲هزار میلیارد ریال به حساب وزارت کشاورزی و بهداشت
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «امید حاجتی» گفت: ۲هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی برای خرید نهاده، عوامل تولید، خریدتضمینی محصولات بخش کشاورزی از جمله زعفران به این وزارت خانه پرداخت شده است. وی افزود: از ابتدای امسال و در مرحله اول، ۱۷هزار ۳۷۵ میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شد که با احتساب این واریزی تاکنون در مجموع ۲۰ هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال اختصاص و به این وزارت خانه پرداخت شده است تا در ردیف مربوطه هزینه کند. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در بودجه امسال درخصوص اختصاص یارانه برای نهاده، عوامل تولید، خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که در صورت تحقق منابع به صورت کامل به وزارتخانه مربوطه پرداخت خواهد شد. پرداخت بیش از هشت هزار میلیارد ریال برای حمایت از مددجویان وی از پرداخت هشت هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: از این مبلغ ۲هزار و۶۶۶ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد که با احتساب واریز مرحله قبل به مبلغ ۲۳ هزار۹۹۹ میلیارد ریال در مجموع از ابتدای سال جاری تا کنون مبلغ ۲۶ هزار ۶۶۵ میلیارد ریال به این سازمان برای حمایت از مددجویان پرداخت شده است. حاجتی ادامه داد: مبلغ پنج هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت شده است که با احتساب ۵۰هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال واریزی مرحله اول در سال جاری در مجموع مبلغ ۵۶ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال از این محل به حساب کمیته امداد حضرت امام (ره) پرداخت شده است. به گفته وی سازمان هدفمندی مبلغ یک هزار و ۸۳ میلیارد ریال از محل منابع درآمدی تبصره ۱۴ قانون بودجه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کرده است. البته پیش از این نیز مبلغ پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال نیز در مرحله اول به این وزارتخانه پرداخت شده بود که مجموع این واریزی‌ها به مبلغ ۶ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال رسید. پیش بینی می شود در صورت تامین منابع درآمدی این ردیف ۱۱هزار۸۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. به گزارش ایرنا، سازمان هدفمندی یارانه‌ها امسال از محل منابع این سازمان مبالغی را به بخش‌های مختلف پرداخت کرده است که شامل ۱۰ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال اعتبار به بخش‌های مختلف بهزیستی، چایکاران، ایثارگران و مسکن محرومان، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، ۱۰ هزار میلیارد ریال به بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، ۲ هزار و ۴۲۰ هزار میلیارد ریال برای هوشمندسازی و تجهیزات آموزشی مدارس و هنرستان‌ها ، ۱۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال به حساب وزارت جهاد کشاورزی بابت خرید یارانه‌ای نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی و ۴۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال این سازمان برای معوقات کادر بهداشت و درمان و اتحادیه انجمن دانش‌آموزان و بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال برای کاهش فقر و حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیمه سلامت ایران و بیمه تکمیل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۶۲۰ میلیارد ریال به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران و ۱۸ هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای اجرای مصوبات در حوزه اشتغال و تولید است.