بهترین اموزشگاه زبان اسپانیایی …همکاری برای دورکاری از سراسر کشوربوش فنری سپاهانبهترین آموزشگاه زبان آلمانی در …

ربیعی: مواضع، تصمیمات و اقدامات وزیر ارتباطات موضع دولت است
به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، ربیعی در این رشته توئیت افزود: به نظرم طرح شکایت از محمد جواد آذری جهرمی فقط یک اتفاق ساده اداری یا قضایی نیست. او ادامه داد: این شکایات و احضار به شیوه‌های سیاست‌گذاری در فرهنگ و جامعه، نوع نگاه به شیوه‌هایی برای اعمال نزاهت فرهنگی وچگونگی حفاظت از دینداری، تفاوت رویکردها درسیاست‌گذاری و حکمرانی فرهنگی – اجتماعی بر می‌گردد. ربیعی افزود: مواضع، تصمیمات و اقدامات وزیر ارتباطات موضع دولت و رئیس‌جمهوری است.دولت با تحلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی و آینده‌نگری نسبت به تحول تکنولوژی،اهتمام خود را بر گسترش فناوری‌های ارتباطی و زیرساخت‌هایش بنا و هرگونه محدودیت و فیلتر را دربلندمدت غیرممکن و در کوتاه‌مدت، غیرمفید می‌داند. سخنگوی دولت گفت: با توجه به مطالعات تخصصی‌ در حوزه اشتغال و فضای مجازی، معتقدم هرگونه محدودسازی و یا تعطیلی اینستاگرام، منجر به کوچ دادن حدود یک میلیون ایرانی به سمت بیکاری و فقر می‌شود.