اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نظارت روسیه برای کشف انفجارهای هسته ای، شبانه روزی شد