نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …سررسید | سالنامه | سررسید 1400 …قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …فروش کارتن پستی

امکان اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خوابگاه‌های شریف فراهم است
محمود فتوحی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا در تشریح برنامه ریزی های دانشگاه برای سال تحصیلی جدید اظهار داشت: برنامه ریزی کردیم تا برای اینکه فعالیت های دانشگاه ها همچنان مطلوب و مثل گذشته پیش برود موتور محرکه فعالیت های پژوهشی یعنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در خوابگاه ها اسکان دهیم. فتوحی در ادامه با بیان اینکه اولویت اقامت در خوابگاه های دانشگاه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی است، توضیح داد: تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویانی که نیاز به فعالیت عملی و کارگاهی برای انجام رساله خود دارند اگر به حضور در دانشگاه علاقمند باشند، می توانند در خوابگاه ها اقامت داشته باشند. وی افزود: برنامه ریزی شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی که ساکن سایر شهر ها هستند در خوابگاه ها با رعایت کامل پرتوکل های بهداشتی ساکن شوند. تا فعالیت های پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه نیز رونق بیشتری پیدا کند. رییس دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: برای دانشجویان خوابگاهی و شهرستانی قطعا غذا به صورت بسته هایی با رعایت تمامی پرتوکل های بهداشتی در اختیار قرار می گیرد. فتوحی تاکید کرد: تمامی درس های دانشجویان جدید به صورت مجازی ارائه می شود و برنامه ای برای اسکان و یا حضور آنها در دانشگاه نداریم. وی تصریح کرد: مبنای کار دانشگاه ارائه دروس به صورت مجازی است. البته این امکان وجود دارد برای تعدادی از دروس که اساتید و دانشجویان علاقه مند به حضور هستند، کلاس ها به صورت ترکیبی از حضوری و مجازی برگزار شود. وی ادامه داد: در دانشکده های مختلف اتاق هایی را ایجاد کرده ایم تا دانشجویانی که به خوابگاه نیاز ندارند در دانشگاه حضور پیدا کنند و کلاس ها به صورت هیبریدی ارائه شود. به این معنا که تعدادی دانشجو سر کلاس و تعدادی دانشجو در منزل آموزش می بینند. وی با بیان اینکه عمده دروس به صورت مجازی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: حدود دو هزار و ۳۰۰ دانشجوی تازه وارد برای سال تحصیلی جدید جذب می شوند و آموزش مجازی دانشجویان برای هر سه مقطع تحصیلی قطعی است از تجربه ترم قبل استفاده می کنیم تا در ترم جدید دچار مشکل نشویم. فتوحی درباره نحوه ارائه دروس عملی عنوان کرد: ارائه تمامی دروس عملی امکان پذیر نیست البته تعدادی از آنها به خصوص دروسی که پیش نیاز سایر دروس و برای فارغ التحصیلی لازم است به صورت مجازی همراه با فیلم های آموزشی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. وی اظهار داشت: در تلاشیم تا در صورت امکان تعدادی از کلاس های عملی را با تعداد کمی از دانشجویان برگزار کنیم. زیرا سلامت دانشجویان در اولویت قرار دارد.