مدیریت بحران در کشور نیاز به بازنگری دارد
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، اکبر نصراللهی عصر چهارشنبه در گفتگوی اینستاگرامی با عنوان دولت و مدیریت بحران گفت: کشور ما در معرض بحران‌های مختلف سیاسی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی است. از حدود ۴۵ بحران شناسایی شده طبیعی حدود ۳۲ موردش در ایران اتفاق افتاده و به لحاظ تنوع بحران‌ها نیز در رده پنجم قرار داریم. از این رو ضرورت دارد همه بخش‌های درگیر بحران در وظایف‌شان  تجدید نظر کنند. نکته مهم این است که این بخش‌ها بحران‌ها را پیش بینی کنند و آمادگی و تاب آوری را بالا ببرند و میزان تلفات ناشی از بحران را کاهش دهند.  به گفته نصراللهی اولین کاری که رئیس سازمان مدیریت بحران باید انجام دهد، دعوت از دانشگاهی‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های درگیر در یک فضای آرام و صمیمی است. همه باید همه گزینه‌هایشان را روی میز بگذارند و مشکلات و راه حل‌ها را مطرح کنند.  وی با تاکید بر این که رسانه‌ها باید نوع نگرش و راهبردشان را نسبت به بحران‌ها تغییر دهند افزود: مسوولان سازمان مدیریت بحران گفته‌اند، کسانی که در رسانه ها هستند دانش کافی درباره بحران ندارد. در حالی که این دانش را خود سازمان مدیریت بحران باید ایجاد کند. آنها تا کنون دانشگاه و رسانه را صدا نزده‌اند تا نکات مدنظر خودشان را مطرح کنند.  نصراللهی با اشاره به مشکلات متعدد سازمان مدیریت بحران توضیح داد: با همین قوانین می‌شود بحران‌ها را مدیریت کرد. مشکل ما در قوانین نیست و در مدیران است. غلبه نگاه غیرکارشناسی باعث شده که از ظرفیت‌های درون سازمان، دانشگاه و رسانه استفاده نشود. باید رویکرد سازمان مدیریت بحران رویکرد پیشگیرانه باشد چون تخصیص اعتبار در بخش پیشگیری سرمایه‌گذاری است.  وی با تاکید بر این که باید از ظرفیت همه رسانه‌ها به ویژه فضای مجازی استفاده حداکثری شود، اظهار داشت: کم اطلاعی از ذات کار رسانه‌ها و نیازهای آنها در بحران‌ها جزو اشکالات عمومی سازمان مدیریت بحران است. اطلاع ناکافی از روند کار در رسانه‌ها و تفاوت قائل نشدن بین ظرفیت‌ها و بخش‌های مختلف رسانه نیز یک آسیب است. مدرس ارتباطات اجتماعی اطلاع نداشتن از نیازهای و دسترسی‌های مخاطبان، عادت به ارتباط با رسانه‌های رسمی و  اشتیاق به بهره‌برداری سیاسی و خودتبلیغی در بحران‌ها را جزو دیگر آسیب‌های عمومی برشمرد.  وی افزود: شناخت ناکافی از تاکتیک‌های رسانه‌ای بحران، ضعف‌های ارتباطی درون سازمانی، نداشتن سخنگویان آموزش دیده و مسلط به امور رسانه‌ای، جزو اشکالات ساختاری و اداری این سازمان است.  نصراللهی پیامد این اشکالات غلبه شعارها و وعده ها بر اقدامات، تعدد سخنگویان، فرصت سوزی، مخاطب گریزی و اعتمادزدایی عنوان کرد.