اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان:‌ اینترنت در آمریکا در ماجرای اشغال کنگره قطع شد