بهترین اموزشگاه زبان اسپانیایی …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیبهترین آموزشگاه زبان آلمانیدستگاه و لباس های لاغری ای ام اس …

مقام انجمن خلع سلاح آمریکا:همکاری ایران و آژانس انرژی اتمی برای تقویت نظام پادلمانی مهم است
کلسی داونپورت روز چهارشنبه در یادداشت توئیتری خود نوشت: دیدن دستیابی توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل تحقیقات پادمانی آژانس، عالی است. ایران دسترسی به دو محل مورد سوال را فراهم خواهد کرد. وی افزود: در حالیکه این تحقیق درباره فعالیت‌های گذشته است اما همکاری ایران برای تحقق تعهداتش تحت توافق ایران و تقویت رژیم پادمانی بین‌المللی اهمیت دارد. این تحلیلگر مسایل هسته‌ای ایران با اشاره به مفاد توافقنامه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داد: نکته مهم این است: در متن حاضر، بر اساس تحلیل‌های اطلاعات موجود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این آژانس سوالات و درخواست بیشتری برای دسترسی به اماکن دیگری به جز موارد اعلام شده ایران، نخواهد داشت. داونپورت اضافه کرد: ایران نسبت به دامنه تحقیق آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرد که به نظر می‌رسد با قراردادن این جمله که «آژانس درخواست بیشتری برای دسترسی نخواهد داشت»، نگرانی این کشور را برطرف کرده‌اند در حالیکه به درستی دسترسی آژانس را برای پیگیری و اقدام نسبت به اطلاعات جدید باز گذاشته شده است. جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پایان سفر دو روزه «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس به تهران و انجام مذاکرات با مقامات ایران، بیانیه مشترکی صادر و توافق کردند تا همکاری‌های خود را بیش از پیش تقویت کنند و اعتماد متقابل را به منظور تسهیل اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به آن، که از ١۶ ژانویه ٢٠١۶ بصورت موقت توسط ایران در حال اجرا است، ارتقاء بخشند.