اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مشاور وزیر ارشاد: وزارت فرهنگ با صداوسیما درباره نمایش خانگی تفاهم کرد