اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیدواری رئیس مرکز آمار به کاهش تورم
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور «جواد حسین‌زاده»، با اعلام نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده دی‌ماه ۱۴۰۰ و از کاهش میانگین ۱ درصدی نرخ تورم سالانه گفت: نرخ تورم سالانه دی‌ماه  برای خانوارهای کل کشور برابر ۴۲,۴ درصد و برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱،۸ درصد و ۴۵،۸ درصد است. وی افزود: نرخ تورم سالانه، برای خانوارهای شهری ۰,۹ واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است. رئیس مرکز آمار ایران با توضیح این مطلب که نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است،  تصریح کرد: نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه  ٣٥,۹ درصد است. این عدد در مقایسه با ماه قبل ۰,۷ واحد درصد افزایش یافته است که این افزایش، برای خانوارهای شهری بیش از دو برابر خانوارهای روستایی بوده است؛ به‌طوری که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری (۳۵،۸ درصد) نسبت به ماه قبل ۰,۸ واحد درصد افزایش داشته، در حالی که این افزایش نرخ، برای خانوارهای روستایی (٣۶.۵ درصد) ۰.۳ واحد درصد بوده است. همچنین، حسین زاده نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۰ را ۲،۴ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: افزایش ۰,۷ واحد درصدی این عدد نسبت به آذرماه سال جاری بیشتر برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» (به ترتیب با ١.٧ درصد و ٢.٧ درصد) بوده است.  وی آمار ارائه شده درباره  شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران را حاصل سنجش ۴۷۵ قلم کالا و خدمت در ۳۸۵ منطقه شهری و ۶۷۱ منطقۀ روستایی اعلام و تأکید کرد:  گسترۀ پایش قیمت‌های این مرکز، کامل‌ترین و دقیق‌ترین آمارگیری از نوع خود در سطح کشور به‌شمار می‌آید. رئیس مرکز آمار ایران، با اشاره به کاهش نرخ تورم در چهار ماه گذشته،اظهار امیدواری کرد: این روند با توجه به اقدامات مثبتی که در طراحی لایحه بودجه برنامه محور سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته است، با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.