نوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …وام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …لیوان کاغذی ساحل جنوب نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …

۲۵۷۴ زندانی جرایم غیرعمد آزاد می‌شوند
به گزارش روز سه شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، با امضای این تفاهم نامه، تعداد ۲۵۷۴ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد که برای آزادی، نیازمند مساعدت و کمک مالی به میزان کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بودند، با مساعدت بنیاد مستضعفان آزاد می شوند و به کانون خانواده و جامعه بازمی‌گردند. به موجب تفاهم نامه مزبور، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بدهی تعداد ۲۵۷۴ نفر زندانی که دارای بدهی کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بودند، به مبلغ کل ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت می کند. این اقدام، همزمان با شلوغی دادگاه‌های برخورد با دانه درشت ها و مفسدان و در ادامه اجرای سیاست ها و دستورالعمل های رئیس قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری به خصوص از میان زندانیان جرایم غیر عمد و پس از تصمیمات به موقع عدلیه در اعطای مرخصی به بیش از ۱۱۴ هزار زندانی در موج همه گیری بیماری کرونا، انجام می‌شود. اکنون در این شرایط سخت معیشتی و کرونایی بخشی از دغدغه‌های ۲۵۷۴ خانواده ایرانی کاهش و امید به عبور از مشکلات در آنان تقویت می شود.