حجت الاسلام قاسم لیوانی در خطبه های نماز جمعه امروز گرگان اظهار داشت: یکی از مواردی که سبب حضور حداکثری مردم در انتخابات می شود، ایجاد فضای رقابتی سالم بین داوطلبین، نخبگان، متخصصان و دلسوزان نظام است. وی افزود: اگر حضور و مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد، اقتدار ملی افزایش یافته و قدرت و ابهت ایران به جهانیان به اثبات خواهد رسید. خطیب موقت جمعه گرگان خطاب به مردم‌ توصیه کرد: افرادی که انتخاب می شوند، باید به دور از هر حزب و جناحی، برای جامعه و مردم مفید بوده و نسبت به همه امور و مسائل به ویژه اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی آگاهی داشته باشند.