همکاری معاونت امور زنان و تشکل های مردم نهاد در ساخت ۸ فیلم مستند
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، هدف از اینکار طرح و معرفی رویکردها و شیوه هایی بوده است که می تواند یک نهاد غیردولتی با فعالیت داوطلبانه را موفق و پایدار نگهدارد. این فیلم ها هم اکنون در سایت هاشور و در لینک https://b۲n.ir/r۱۱۹۴۰ در دسترس بوده و شهروندان فقط با ثبت نام در این سایت می توانند آنها را رایگان مشاهده کنند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از شهروندان خواست با مشاهده این مستندها، تحلیل و دریافت خود را از بهترین راهکارها برای رشد و گسترش یاری همنوعان و پیشرفت تشکل های غیردولتی و خیریه ارایه کنند. ضمن اینکه با مشاهده فیلم و شرکت در مسابقه ارایه تحلیل ها، به ۳ تحلیل برتر در حداکثر ۱۵۰ کلمه، جوایزی تعلق می گیرد. فرصت ارسال تحلیل ها تا ۱۰ مرداد به پست الکترونیکی Women@iripo.ir است. مشاهده این فیلم ها می تواند ایده های خوبی فارغ از شرکت در مسابقه نیز برای عزیزان داوطلب جامعه مدنی و امور خیریه داشته باشد.