آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …برس صنعتی

پاکستان: تقویت همکاری‌ها با ایران اولویت سیاست اسلام‌آباد است
به گزارش روز جمعه ایرنا، «زاهد حفیظ چودری» در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و رسانه‌های بین المللی در اسلام‌آباد، ایجاد بازارهای مرزی مشترک با ایران را ابتکار ویژه دولت پاکستان برای تحکیم مراودات تجاری و اقتصادی میان دو کشور توصیف کرد. وی اظهار داشت: سیاست همیشگی پاکستان تقویت بیش از پیش روابط و همکاری‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و یکی از آن‌ها نیز احداث بازارچه‌های مرزی مشترک محسوب می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان افزود: ایران از پیشنهاد توسعه بازارچه‌های مرزی استقبال کرده و اکنون دو کشور درحال کار روی این طرح می‌باشند. وی با اشاره به اینکه سیاست دولت پاکستان با هدف دیپلماسی اقتصادی و امنیت اقتصادی کشور از ژئواستراتژیک به سمت ژئواقتصادی تغییر جهت داده است، گفت: ابتکارات مختلف منطقه‌ای شامل طرح اقتصادی سی پک با چین به ویژه پیشبرد طرح ریلی اکو میان تهران-استانبول-اسلام‌آباد نیز یکی از مولفه‌های سیاسی و راهبرد کلی دولت اسلام‌آباد به شمار می‌رود. «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان روز گذشته طی سخنانی در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با تاکید بر لزوم توسعه شبکه حمل و نقل یکپارچه با هدف تسهیل تجارت میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، راه آهن تهران-استانبول-اسلام‌آباد موسوم به قطار باری اکو را برای گسترش ارتباطات منطقه‌ای حائز اهمیت دانست. مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری سه شنبه گذشته با تایید راه‌اندازی مجدد قطار کانتینربر اکو میان تهران-استانبول-اسلام‌آباد، ضمن استقبال از احیای این طرح ریلی آن را موجب تسهیل تجارت میان ایران، پاکستان و ترکیه دانست. منابع خبری با اشاره به توافق اخیر ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان اعضای بنیانگذار سازمان همکاری اقتصادی (ECO) برای ازسرگیری حرکت قطار کانتینربر اکو در سال جاری، می‌گویند ارتباطات منطقه‌ای میان سه کشور، تسهیل رفت و آمد تجاری و مردمی و مزایای اقتصادی درازمدت از دستاوردهای این پروژه ریلی خواهد بود.