اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صرفه‌جویی در مصرف آب مهمترین دستاورد اجرای الگوی کشت در کردستان است