اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک شرکت روسی با سوریه قرارداد سرمایه گذاری ۴۵ ساله گردشگری امضا کرد