دیدار عزیزی‌خادم و اینفانتینو در قطر

دیدار عزیزی‌خادم و اینفانتینو در قطر