دستگاه سیل لیوانهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …دستمال الکلی ، پد الکلیآموزش مربيگري مهدکودک

برنامه‌ زمان‌بندی آزمون سراسری ۱۴۰۰ اعلام شد
به گزارش روز شنبه سازمان سنجش آموزش کشور، کنکور سراسری ۱۴۰۰ بر اساس برنامه زمان بندی از پیش اعلام شده در روزهای ۹ تا ۱۲ تیر ماه در پنج گروه آزمایشی برگزار می شود. برنامه زمانی برگزاری آزمون های پنجگانه کنکور گروه آزمایشی هنر روز چهارشنبه ۹ تیر ماه  ۲ گروه آزمایشی علوم انسانی و ریاضی و فنی روز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه گروه آزمایشی علوم تجربی روز جمعه ۱۱ تیر ماه گروه آزمایشی زبان های خارجی روز شنبه ۱۲ تیر ماه  کارت ورود به جلسه این آزمون ها از ۶ تیر ماه در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.