بازرسی فنی بیمارستان‌ها در اولویت قرار می‌گیرد
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان که با هدف «بررسی میزان سلامت ساختمان‌ها» شکل گرفته و بازرسی‌های دوره‌ای از ساختمان‌های در حال بهره برداری اعم از مسکونی و تجاری  را در دستور کار خود دارد، تاکنون چهار هزار مدرسه را در استان تهران مورد بازرسی قرار داده است تا از وقوع حوادث جلوگیری کند و اکنون نیز طرح جامع معاینه فنی ساختمان‌های کشور در دستور کار دارد. بر اساس آمار موجود از وضعیت ساختماهای کشور،  از عمر بسیاری از ساختمان‌های عمومی دولتی و غیر دولتی و حتی شخصی بیش از چند دهه می‌گذرد و این ساختمان‌ها بعد از هر بار زلزله و سیل دچار آسیب‌هایی می‌شوند که با چشم غیر مسلح دیده نخواهد شد و نیاز است با دستگاه‌های اسکن و با ابزار دقیقی نمونه برداری انجام شود. ستاد معاینه فنی ساختمان برای این کار موفق شده‌ است دستگاه های دقیقی را وارد کشور کند و تفاهمنامه‌های خوبی را با شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی در این حوزه به امضا برساند. آنطور که «فرنام خجسته فر» مدیرعامل ستاد معاینه فنی ساختمان گفته است با معاینه فنی ساختمان‌های در حال بهره برداری و رفع نواقص آنها، ضمن افزایش طول عمر ساختمان‌های مورد بهره برداری، حوادث به حداقل می رسد و از وقوع حوادثی چون «پلاسکو» پیشگیری می‌شود. در همین راستا روز گذشته مراسم رونمایی از پلاک معاینه فنی بیمارستان بهمن در تهران در راستای افزایش ایمنی مراکز درمانی برگزار شد. «فرنام خجسته فر» در این مراسم به موضوع الزام بازرسی دوره ای و اهمیت پیشگیری از حوادث ناگوار و کاهش خسارات ناشی از آن اشاره کرد و گفت: ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان، بازرسی فنی بیمارستان‌ها را در اولویت کار خود قرار داده است. خجسته فر همچنین خواستار تشکیل تیم ارزیابی ایمنی در بیمارستان‌ها به منظور حفظ جان افراد در مقابل حوادث و بلایا شده و بر این موضوع تاکید کرده است. در پایان این مراسم، اعتبارنامه پلاک معاینه فنی توسط مدیر عامل ستاد به رئیس بیمارستان بهمن اهدا شد. به گزارش ایرنا، طی چهار سال فعالیت این مرکز بیش از ۳۰ درصد ساختمان‌های دولتی عمومی، پلاک معاینه فنی ساختمان گرفته‌اند و پیش بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۰ درصد افزایش یابد.