دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر: ۶۰هزار معتاد متجاهر در کشور وجود دارد

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر: ۶۰هزار معتاد متجاهر در کشور وجود دارد
به گزارش ایرنا، سردار اسکندر مومنی روز دوشنبه با حضور در مرکز ترک اعتیاد اخوان ملارد، اظهار داشت: هم اکنون ۱۳ هزار نفر در مراکز ماده ۱۶ در حال ترک اعتیاد و توانمندسازی هستند. وی با اشاره به این موضوع که ساماندهی این افراد کاری است که به مشارکت همه دستگاه های اجرایی نیازمند است، افزود: سال ۱۳۹۷ ظرفیت مراکز ماده ۱۶، چهار هزار نفر بود که این رقم هم اکنون به ۱۳ هزار نفر در کشور رسیده است و بیش بینی می کنیم در آینده این رقم در تهران به ۲۵ هزار نفر برسد. سردار مومنی ساماندهی معتادان متجاهر را اولویت کاری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور دانست و توضیح داد: توانمند سازی و بازگشت به جامعه مهمترین بخش این چرخه است. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مراکز اخوان از جمله مراکزی در این حوزه است که در آن به افراد معتاد خدمات مشاوره ای و مهارت هایی برای توانمد شدن ارایه می شود به طوری که از آن کسب درآمد کنند. وی ادامه داد: اولویت نخست خدمات دهی این مراکز باید معتادان غرب استان تهران باشد و در این مراکز فرایند غربالگری مورد توجه قرار گیرد.