هرگونه راه‌حل سیاسی برای یمن باید بدون مداخله خارجی باشد
به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، «ابراهیم محمد الدیلمی» سفیر یمن با «علی اصغر خاجی» مشاور ارشد وزیر امور خارجه درباره آخرین تحولات میدانی، سیاسی و بین المللی یمن تبادل نظر کرد. در این مذاکرات طرفین بر لزوم حفظ تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت یمن تاکید کردند. در ادامه، مشاور ارشد وزیر امور خارجه با اشاره بر لزوم حل مشکلات مردم یمن، رفع محاصره ظالمانه را مورد تاکید قرار داده و تحقق این امر را در راستای برقراری آتش بس و حل سیاسی بحران این کشور ارزیابی کرد. خاجی تصریح کرد: هرگونه راه حل سیاسی باید بدون مداخله خارجی و بر اساس خواست و اراده مردم یمن باشد.