نسل جوان با تکیه بر اندیشه‌های الهی افتخارآفرینی می‌کند

نسل جوان با تکیه بر اندیشه‌های الهی افتخارآفرینی می‌کند
به گزارش چهارشنبه شب  مرکز خبر حوزه، وی  در دیدار امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت: به لطف خدا، ناوگروه ۷۵  ارتش در اقیانوس اطلس حضور پیدا کرد و با موفقیت این موضوع انجام شد که شایسته تقدیر و افتخاری برای نظام اسلامی است. وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم بیان کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید: حق تعالی با اهل تقوا و نیکوکاری است و اگر نسل جوان توجه به خداوند داشته باشند و از او کمک بخواهند، قطعا موفق می شوند. این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی، نظام مستحکمی است و با توطئه‌های دشمن شکست نمی‌خورد؛ چون در همه زمینه‌ها خدا را مدنظر قرار می‌دهد. وی حرکت در مسیر رضای الهی را مورد تاکید قرار داد و گفت: هر کسی که در زندگی خود خدا را در نظر بگیرد، همه چیز دارد و در مقابل کسی که از خدا غافل شود، هیچ چیزی ندارد و شکست می‌خورد.