فروش زیر قیمت بازار لامپ های ال …تعمیر موبایل آنلاین به صورت تخصصیخوش بو کنندهای هواقفسه بندی بالکن

وزیر فرهنگ: تعداد خبرنگاران بیمه‌شده تا سه برابر افزایش یافته است
به گزارش روز شنبه ایرنا از خانه ملت، سید عباس صالحی تعداد بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق اعتباری هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بیش از ۴۲ هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: اصحاب رسانه و خبرنگاران بخشی از این ۴۲ هزار نفر را تشکیل می‌دهند و از خدمات صندوق اعتباری هنر بهره‌مند هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تاکید داشتیم که بنگاه‌ها و رسانه‌ها وظیفه خود را در قبال بیمه خبرنگاران انجام دهند و همچنین تعداد خبرنگارانی که در ۲ تا سه سال گذشته از مزایای صندوق اعتباری هنر بهره‌مند شدند نسبت به گذشته ۲ تا سه برابر افزایش یافت. صالحی، بیمه کردن خبرنگاران را نیازمند تامین منابع لازم دانست و ادامه داد: بیمه‌ کردن خبرنگاران مستلزم تامین منابعی است که دست ما را خارج از بیمه بنگاه‌ها برای تحقق بیمه آنها باز کند و امیدواریم منابع مورد نظر حاصل شود تا مانند گذشته بتوان نسبت به ارائه خدمات صندوق اعتباری هنر به خبرنگاران اقدام کرد.