چاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …