دخالت‌ها و قیمت گذاری دستوری موجب فساد در اقتصاد کشور می‌شود

دخالت‌ها و قیمت گذاری دستوری موجب فساد در اقتصاد کشور می‌شود
به گزارش خبرنگار سیاسی سید البرز حسینی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی،درباره عوامل فساد در نظام اقتصادی کشور، گفت: این شرایط که از دولت قبل بوده باید اصلاح شود. همچنین رویه غلط بانک‌ها در اجرای بانکداری اسلامی که عامل اصلی تحریم داخلی و مسدودسازی بیش از ۳ هزار منابع مالی ریالی است و همچنین نرخ بهره و نقدینگی بالا، نرخ رشد مداوم در نقدینگی، تورم، ناکارآمدی و  فساد باید هر چه سریعتر اصلاح شود. نماینده مردم خدابنده(استان زنجان) در مجلس شورای اسلامی،قیمت‌گذاری دستوری و دخالت برخی در حوزه اقتصاد را دیگر عامل فساد اقتصاد کشور دانست و افزود: عدم تفکیک حکمرانی در این حوزه‌ها، آدرس غلط به سرمایه‌گذار در اقتصاد می‌دهد و موجب می‌شود تولید رقابتی تضعیف شده و تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های رقابتی کاهش یابد. حسینی اضافه کرد: معافیت مالیاتی فعالیت‌های سوداگرانه و عایدی سرمایه غیرمولد، نبود عدالت مالیاتی و کوچک نگری به بازار سرمایه از جمله مسائلی است که سبب تغییر ریل اقتصاد کشور شده است. وی خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی و منسوخ شده بانک، ساختار اقتصادی بازارمحور که عامل تضعیف تولید است، از دولت خواهشمندم به شکل جدی  این موضوع را پیگیری کرده تا اقتصاد و شرایط به نفع مردم تغییر کند.