ارائه بروزترین بانک های اطلاعاتی …دستگاه جت پرینتردستگاه سلفون کشویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …

جوسپ بورل با ظریف دیدار کرد