آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانصندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …برند پیکنیک تولید کننده ظروف بسته …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …

فعالیت مراکز مشاوره دانشگاه‌ها در دوران شیوع کرونا چند برابر شد
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، محمد رضا علم در سی و یکمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه‌ها که به صورت مجازی از محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: دانشجویان با تولید آثار علمی، ادبی هنری در زمینه کرونا برگه هایی از تاریخ بشری را خلق کردند.  با اشاره به برگزاری کمپین دانشجویی در خانه بمانیم و جشنواره‌هایی نظیر مسابقه بهداشت روانی، ادبی هنری ترم کرونایی، گفت: برگزاری این مراسم‌ها کرونا را در تاریخ ثبت و برای آیندگان امکان مطالعه این دوران را فراهم کرد. وی افزود: هر شعر، نقاشی، کاریکاتور، پوستر، پادکست و امثال آن در دهه های بعدی می تواند به عنوان سندهای تاریخی از دوران کنونی مورد استفاده محققان قرار گیرد. بنابراین برگزاری این گونه مراسم ها بسیار مهم است. علم مراکز مشاوره دانشگاه‌ها را از نخستین بخش های درگیر با بحث کرونا دانست که با شیوع کرونا فعالیت این مراکز چند برابر شد و این مراکز به دانشجویان و خانواده هایشان در مقابله با کرونا کمک کردند. وی با قدردانی از خدمات مراکز مشاوره دانشجویی برای حمایت های روانی اجتماعی از دانشجویان در مقابله با شیوع این بیماری نوظهور گفت: برای مقابله اثر بخش با این پدیده تازه باید روش های خلاق و تازه ای مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا روش های سنتی جوابگو نیست.  معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: برای مثال اشتراک یک فیلم کوتاه در شبکه های اجتماعی از تجربه واقعی یک دانشجو در مقابل با کرونا بسیار بیشتر از دهها صفحه مطلب جذاب و اثربخش خواهد بود.  در ادامه این نشست چند تن از روسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.