اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترافیک ورود دیپلمات‌ها به ایران، نمایانگر دیپلماسی موفق دولت است