ربیعی: با سونامی زیاده روی و افراط مواجه شدیم/دولت از آن همه مردم است
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی ربیعی روز دوشنبه در صد و هشتمین و آخرین نشست خبری با قدردانی از رسانه‌ها بابت زحمات هشت ساله برای مدت در انتشار اخبار دولت و نشست های سخنگویی،گفت: گفتمان دولت یازدهم، براساس ضرورت‌های دوره حیات سیاسی و اجتماعی ایران در دهه ۸۰ شکل گرفت. وی افزود: در سال ۹۲ گفتمان اعتدال، یک نیاز برای کشور بود. این نیاز براساس دو معضل بوجود آمد؛ یکی گرایش های قطبی فاصله دار افراطی و تفریطی نسبت به مسائل خارجی و نیز در داخل قطبی شدن شدید جناح های سیاسی و نیاز جامعه به دیدگاهی متعادل برای حل مسائل خارجی و آرامش در داخل و همینطور تفرقه در میان ملت های منطقه و مسلمانان که خود محصول افراط گری ها و تفرقه افکنی‌های درون و بیرون از امت اسلامی بود.   ربیعی با بیان اینکه در دهه‌های گذشته، ‌این تجربه را آموختیم که از راه افراط و تفریط نمی شود کشور را اداره کرد، اظهار کرد: دولت برآمده از ایده اعتدال به قدری به این ایده معتقد بود که  رییس جمهوری در طول این مدت از مدیرانی با گرایش‌های مختلف در دولت بهره برد و از آنان دعوت به کار کرد و در تمام هشت سال گذشته کوشید که از جاده اعتدال منحرف نشود. وی ادامه داد: در عرصه خارجی پایبندی به گفتمان اعتدال چیزی نبود جز پایبندی به منافع ملی، ایستادگی در برابر زورگویی اما تعهد به تعامل مبتنی بر احترام و منافع متقابل با جهان. واقعیت این است که اعتدال، ضرورت و نیازی تمام نشدنی است.موفقیت های دولت به خوبی دیده نشد دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد: دولت اعتدالی با تدبیر و امید، در دوره هشت سال فعالیت خود، بسیاری از اقدامات را سامان داد؛ و هرچند که به علت موانع داخلی و خارجی نتوانست در برخی موارد موفق شود.  ربیعی افزود: دولت در این هشت سال‌، آثار قابل توجه و به یاد ماندنی در تاریخ ایران بر جای گذاشت و ثبت کرد. البته دولت ناکامی‌هایی هم داشت که بخشی از این ناکامی‌ها به علت نارسایی‌های طبیعی بود که در هر دولتی  و هر قوه ای می‌تواند وجود داشته باشد،‌ و بخش عمده دیگر،‌ ناشی از موانعی بود که به دولت‌ تحمیل شد.البته موضوعاتی که هم که در آنها به موفقیت دست یافت نیز معمولا با بی مهری جناح های سیاسی مخالف دیده و شنیده نشد. سخنگوی دولت تصریح کرد: قضاوت در مورد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدون دیدن «عوامل خارجی و موانع داخلی» و ارزیابی عملکردش، بدون تقسیم این مدت به دو دوره زمانی را تبیینی غیر منصفانه و نادرست دانست و گفت: دولت با این تحلیل که کشور نیازمند توسعه است، و در سایه پیشرفت و توسعه و بزرگ شدن اقتصاد امکان تحرک های اجتماعی فراهم می شود. بر این اساس برنامه‌های خود را در سایه سه جهت رشد و توسعه، گسترش عدالت و فقرزدایی در نظر گرفت. دولت ۶ قدرت جهان را به تعامل با ایران در موقعیت برابر واداشت وی افزود: برای دستیابی به عامل اول،‌ نیازمند سرمایه گذاری‌های متعددی بودیم. بنابراین با مشی اعتدال در سیاست خارجی، به سمت زدودن ایران‌هراسی شکل گرفته پیش رفتیم و در یک روند پرافتخار، ایران، یک تنه در برابر 6 قدرت جهان قرار گرفت و آنان را به تعامل به ایران در موقعیت برابر و توام با احترام، واداشت. ربیعی گفت: اعتدال در روابط خارجی‌، به فراموش کردن معنای دشمنی‌ها و بدخواهی‌هایی نبود که علیه ملت ما روا شده است بلکه به معنای حرکت در مسیر منافع ملی است.  با تصویب برجام و موفقیت دولت، هیچ کس نمی‌تواند رشد اقتصادی‌ای را که از این طریق در سه سال اول دولت یازدهم، نصیب کشور شد،‌ نادیده بگیرد؛‌ هیچ کس نمی‌تواند پیشی‌گرفتن مزد بر تورم را منکر بشود؛ هیچ کس نمی‌تواند خدمات مربوط به سلامت را نادیده بگیرد.  دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری ادامه داد: وقتی از دولت تدبیر برای حل بحران‌ها حرف می‌زنیم، سخنی گزاف و یک ادعای توخالی نیست. چون دولت با دو پدیده که هریک به تنهایی مظهر افراطی‌گری در جهان است، مواجه بود؛ یکی داعش و دیگری ترامپ. این دو، ‌مصداق افراطی‌گری و برهم‌زننده تعادل در جهان بودند.   تدبیر مواجهه با ترامپ درست بازگو نشد/ با سونامی زیاده روی و افراط مواجه شدیم سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اگر دولت برخورد غیرمدبرانه با این دو پدیده که نماد افراطی‌گری در جهان هستند، داشت، ‌منجر به شعله‌ورشدن جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در برخی جوامع اسلامی و نیز تسلط افراطی‌گری بنام اسلام انحرافی در منطقه می شد که تنها بدخواهان امت مسلمان را خوشحال می‌کرد. تدبیر مواجهه با ترامپ،‌ از آن روایت‌هایی است که درست بازگو نشد و نمی‌شود و همچنان ناگفته‌ها درباره آن زیاد است.  وی افزود: اگر در این سال‌ها دولتی سر کار بود که به راه اعتدال و تدبیر بهایی نمی‌داد، نه تنها آن مقاومت بی‌نظیر مردم در برابر فشارهای بی‌سابقه اقتصادی امکان پذیر نمی بود بلکه اگر در این سال‌ها دولت‌هایی غیراعتدالی و بی‌تجربه می‌داشتیم، آنگاه وقوع حوادثی با خسارات زیاد برای ملت ایران کاملا متصور و محتمل بود.  دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم به شکل تصادفی و ناخواسته با سونامی زیاده‌روی‌ها و افراط گری‌های متعددی مواجه شد که نه فقط ایران بلکه کم و بیش همه جهان را شوکه کردند. در این سال‌های افراطی گری‌ که نزدیک به یک دهه طول کشید، نوعی خوش اقبالی و لطف خداوند بود که دولت تدبیر و امید توسط مردم برگزیده شده بود و توانست سایه‌های شوم را از کشور دور کند. ادامه دارد..