درابتدای جلسه حسین انتظامی دبیرکمیسیون توضیحاتی را پیرامون نیاز بروز رسانی آیین نامه اجرایی و چگونگی نحوه اجرای قانون در دستگاه های مشمول ارایه کرد.  در این جلسه که با حضور اعضای اصلی کمیسیون و کمیته راهبردی تشکیل شد، پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از اعضای کمیسیون سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا طلایی نیک معاون حقوقی و ‏امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ، علاء الدین رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی حضور داشتند. حسام‌الدین آشنا، سعیدرضا عاملی، هادی جعفری نژاد و محمدباقر انصاری معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون به عنوان اعضای کمیته راهبردی نیز در این جلسه حاضر بودند. آیین نامه های اجرایی فعلی در سال ۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است که با توجه به ضرورت تغییر بعضی از ماده ها، اصلاحیه آن در دستور کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار گرفته است. ادامه بررسی آیین نامه اجرایی در جلسه آینده انجام خواهد شد.