مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …فروش مواد اولیه پلاستیک های صنعتی …آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

محرز: بیماران کرونایی محدودیت غذایی ندارند