اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: سیاست ایران درقبال همسایگان بر همکاری کامل متمرکز است