نماینده مجلس: تخلفات محرز شرکت مس به دستگاه قضایی ارسال می‌شود
محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از مصوبات ما ماده ۴۳ قانونی برنامه ششم توسعه است که در نشست شورای معادن استان کرمان نیز مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه تعهدات بازگشت گردش مالی حساب های ریالی و ارزی شرکت مس به استان کرمان برابر با ضوابط قانونی انجام نشده لذا این پرونده به دستگاه های نظارتی سپرده و مقرر شد در نشست آینده شورای معادن گزارش دستگاه های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد. وی اظهار داشت: بایستی طبق قوانین و مقررات موضوعات پیگیری شود در فاز نخست برگشت منابع به استان را داریم و در فاز بعدی نیز پیگیری تخلفات در چارچوب ضوابط قانونی بررسی می شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارشات درصد بسیار کمی از حساب های شرکت مس به استان کرمان آمده و شرکت مس اعلام می کند که در این خصوص اقدام کرده اما انتقال آن بسیار ناچیز بوده است. وی ادامه داد: شرکت مس در حساب های ارزی اصلا گردشی در استان کرمان ندارد و مشخص نیست این حساب ها در کجاست.  پورابراهیمی افزود: رسوب این منابع در حوزه ریالی می تواند حجمی عظیم از منابع نیمه فعال استان کرمان، توسعه واحدهای جدید و اشتغال های خرد و خانگی به چرخه اقتصادی استان اضافه کند، در مجموع بازگشت این منابع ظرفیت های استان را افزایش می دهد و در نهایت سبب اشتغال جوانان می شود. ورود دستگاه های نظارتی به حمایت مس از یک تیم فوتبال وی همچنین اضافه کرد: گزارشی به ما رسیده که قرار است شرکت مس ۴۰۰ میلیارد تومان به یک تیم در استان دیگری هزینه کند؛ از دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات درخواست کردیم که به این حوزه ورود و گزارش خود را اعلام کنند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: ما فقط اطلاعات اولیه از رخداد چنین اتفاقاتی را دریافت کردیم که در صورت واقعیت برای استان کرمان بسیار حائز اهمیت است.