ترخیص کالا بازرگانی احدیفروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات …امگا باتری، خرید باتری و شارژر …شرکت بازاریابی دیجیتال تبریز

ترکیه: دولت افغانستان خواهان حضور ما در این کشور است
به گزارش یکشنبه شب ایرنا از دیلی صباح، به دنبال توافق آمریکا و ترکیه در مورد تامین امنیت فرودگاه کابل توسط این کشور، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه عملکرد و امنیت فرودگاه برای افغانستان بسیار مهم است و آن را دروازه افغانستان به جهان توصیف کرد. چاووش اغلو افزود، حفظ امنیت فرودگاه نه تنها برای افغانستان بلکه برای بقای کلیه نمایندگی های دیپلماتیک از جمله ترکیه مهم است. وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به مسئولیت جدید کشورش برای تامین امنیت فرودگاه کابل تاکید کرد که این تعهدی نیست که ترکیه به تنهایی از عهده آن برآید، ترکیه به حمایت کشورهای مهم و متحدان و بیش از همه خود افغانستان نیاز دارد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که هم اکنون در سفر به ترکیه به سر می برد طی سخنانی از تأمین امنیت فروگاه کابل توسط نیروهای ترکیه استقبال کرده و آنرا با اهمیت خواند. ترکیه بتازگی اعلام کرده که با آمریکا درباره تأمین امنیت فرودگاه کابل توافق شده  و این توافق پس از آنکه آنکارا در پی مشارکت پاکستان بوده، در افغانستان واکنش در ژی داشته است. هرچند گروه طالبان نیز با حضور ترکیه در فرودگاه کابل بشدت مخالفت کرد و به ترکیه هشدار داد که آنها عضو ناتو هستند و باید مطابق با توافقنامه با آمریکا از افغانستان خارج شوند اما آگاهان نظامی و دولت افغانستان هم گفته اند که شریک کردن دولت پاکستان در تأمین امنیت فرودگاه کابل کاری نادرست بوده چراکه پاکستان متهم به دامن زدن به ناامنی های افغانستان است.