آموزش تخصصی موسیقی کودک در تهرانپارسال ای دی خطی 4014 مگاآموزش تخصصی ویولن در تهرانپارستعمیرات موبایل در امداد موبایل

دمشق غرب را به سیاسی کاری در پرونده پناهجویان سوری متهم کرد
به گزارش خبرگزاری سوریه، فیصل المقداد روز شنبه در دیدار با رمزی مشرفیه وزیر امور اجتماعی و جهانگردی دولت پیشبرد امور در لبنان و هیات همراه وی تاکید کرد که دمشق از بازگشت تمامی پناهجویان به میهن استقبال و تدابیر لازم و تسهیلات مورد نیاز را برای تضمین بازگشت امن و  شرایط خوب معیشتی آنان فراهم می سازد. وی بدون نام بردن از کشور خاصی افزود: اما برخی کشورهای غربی با استفاده از ابزارهای گمراه کننده، مخدوش کردن حقایق و فشار به کشورهای میزبان پناهجویان، با این پرونده به شیوه سیاسی برخورد می کنند خبر تکمیل می شود