پلیس سوئیس 30 معترض را بازداشت کرد
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ پلیس زوریخ مرکز مالی سوئیس اعلان کرد که نزدیک به ۳۰ معترض را بازداشت کرده است.    ماموران پلیس در پی بی توجهی کنشگرانی که دروازه های ساختمان های مرکزی بانک های کردیت سوئیس و یو بی اس را در میدان پارادپلاتز در مرکز زوریخ مستقر شده بودند، آنان را پراکنده کرد.     فریدا کوهلمان سخنگوی گروه "قیام برای تغییر" گفت که کردیت سوئیس و یو بی اس، تاکنون واکنش کافی به بحران های اقلیمی نشان نداده اند و به همین علت این جنبش عدالت اقلیمی، دروازه های اداره های آنان را برای جلب توجه همگان به پیامدهای بی عملی نهادهای مالی سوئیس، تصرف کرده است.    این اعتراض ها هم زمان با موج نافرمانی مدنی کنشگران در سوئیس صورت گرفت که با گرم شدن آب و هوای آن به میزان نزدیک به ۲ برابر میانگین جهانی، تغییراتی در مکان های کوهستانی معروف آن ایجاد می شود.