اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایجاد مرکز عملیات اضطراری برای جلوگیری از وقوع حادثه در مناسک حج