شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …دوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …بلبرينگ انصاري

معزی: ایجاد وزارت زنان نیازمند اجماعی فراتر از رییس جمهوری است
علیرضا معزی روز دوشنبه در رشته توییت‌هایی درباره روایت رییس جمهوری برای وزیر زن نوشت: روحانی، حضور وزیر زن در کابینه را انتظاری به حق و مطالبه‌ای مطلقا درست می‌داند و دیگر اینکه موضوعاتی همچون وزارت زنان، هنوز و همچنان نیازمند اجماعی فراتر از اراده رییس جمهوری است. وی ادامه داده است: روحانی با اصرار بر حضور زنان در جایگاه معاون رییس‌جمهوری، معاون وزیر، سفیر، رییس سازمان‌های ملی، معاون استاندار و فرماندار تلاش کرد چهره‌ تک‌جنسیتی مدیریت کشور را دگرگون کند و در فضایی با اصطکاک کمتر، برای پذیرش حضور زنان در مدیریت ارشد کشور بسترسازی نماید.   معزی اضافه کرده است: اگرچه جای خالی وزیر زن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، باعث افسوس روحانی است اما نظام اداری امروز ایران به دلیل افزایش سهم مدیریتی زنان از پنج به ۲۶ درصد، بیش از هر زمان دیگری آماده‌ پذیرش زنان شایسته در جایگاه وزیر و موانع هم از هر زمان دیگری کمتر شده است.