اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نازیلا جوادپور با اعلام اینکه برای نخستین دوره است که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت می‌کند، درباره کیفیت این دوره از نمایشگاه کتاب به خبرنگار ایرنا گفت: نمایشگاه خوب بود، البته نواقصی داشت، خیلی از کشورها می‌توانستند اینجا حضور داشته‌باشند اما نیستند. از طرفی بعد از همه‌گیری کرونا نتوانستیم با خیلی از ناشران ترکیه  دیدار داشته‌باشیم که در این نمایشگاه آن‌ها را دیدیم. با ناشران و فعالان بین‌المللی مذاکراتی در حوزه چاپ و نشر بین‌المللی داشتیم و فروش رایت انجام شد. مدیر آژانس ادبی و ترجمه سلجوق درباره مذاکرات و تبادل رایت‌هایی که در این دوره نمایشگاه کتاب انجام داده‌است، بیان کرد: با جمهوری آذربایجان ۴ و با ترکیه ۲ تبادل رایت داشتیم. قرار شد تا با تعدادی از ناشران دانشگاهی که در این نمایشگاه حضور داشتند، برای ترجمه و انتشار کتاب‌ها در ترکیه و آذربایجان رایزنی کنیم. او ادامه داد: بروشور ناشر ایرانی را که به زبان انگلیسی نوشته شده‌بود، به وزات علوم آذربایجان ارسال کردیم، این بروشور در دست بررسی است. نمایندگی کتاب‌های گرجی را برای ترجمه نشر در سایر نقاط کشور و همچنین تبادل کپی‌رایت در ترکیه و عراق گرفتیم. توانستم با ایتالیا و کشورهای عرب زبان مکالمه بین‌المللی داشته‌باشم جوادپور درباره شروع همکاری این آژانس ادبی با طرح گرنت در این دوره از نمایشگاه کتاب توضیح داد: در این نمایشگاه با گرنت  ارتباط برقرار کردیم و در قراردادی که با ناشر از جمهوری آذربایجان و ترکیه بستیم، طرح گرنت تاثیر دارد. مدیر آژانس ادبی سلجور با اعلام اینکه در این دوره از نمایشگاه کتاب، از ارتباط‌های قبلی خود با ناشران بین‌المللی استفاده کرده‌است، افزود: توانستم رایزن فرهنگی ایتالیا را ببینم و با ناشران عرب در ارتباط برقرارکنم. مکالمه اطلاعاتی بین‌المللی بین ما صورت گرفت. به گفته او این مرکز بعد از حدود ۱۴ سال فعالیت بین‌المللی در قالب آژانس ادبی تعریف شده‌است. آن‌ها انتشارات داخلی و فصلنامه سه زبانه ترکی، فارسی و انگلیسی دارند.