دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200امگا باتری، خرید باتری و شارژر …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

رونمایی ۹گونه کیت آزمایشگاهی تشخیصی واستخراجی ایرانی در انستیتوپاستور
به گزار خبرنگار ایرنا، کیت تشخیصی مولکولی RT-PCR کووید - ۱۹ به دو صورت محلول و لیوفیلیزه، کیت استخراج RNA ویروس کرونا از خون ۱۰۰ و ۵۰ نمونه محلول و لیوفیلیزه، کیت استخراج DNA از خون ۱۰۰ و ۵۰ نمونه محلول و لیوفیلیزه و کیت تشخیص اختلالات عددی کروموزومی توسط استارتاپ نسیم تشخیص آزما مستقر در مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران تولید و روز چهارشنبه با حضور مصطفی قانعی رونمایی شدند. دکتر مجید مسگر تهرانی، مسئول واحد تولید کیت های تشخیصی و مسئول ازمایشگاه فناور NTA مجتمع تولیدی تحقیقاتی پاستور کرج در مراسم رونمایی گفت: ۹ کیت که در حال حاضر مورد نیاز کشور است، توسط این مجموعه تولید شده است. وی ادامه داد: این کار از مهرماه سال گذشته با بهره گیری از محققان ایرانی آغاز شد و مدتی است که به نتیجه رسیده و آماده تولید انبوه است. مسگرطهرانی اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات کیت های موجود اعم از آزمایشگاهی تشخیصی و استخراجی این است که زنجیره سرد در آنها حفظ شود. به همین دلیل ارسال کیت به نقاط مختلف کشور حتما باید در دمای منفی ۲۰ درجه قرار می گرفت؛ اما همه محصولات خودمان را به صورت لیوفیلیزه آماده کردیم. مسئول واحد تولید کیت های تشخیصی و مسئول آزمایشگاه فناور NTA مجتمع تولیدی تحقیقاتی پاستور کرج گفت: این  محصولات در هر دمایی می توانند جابجا شوند و دیگر نیازی به دمای منفی ۲۰ درجه نیست. وی اظهار داشت: محصولات محلول حدود یک و نیم سال تاریخ انقضا دارند، اما محصولات لیوفیلیزه پنج سال تاریخ انقضا دارند و آزمایشگاه های کشور می توانند آنها را در هر دما به مدت ۵ سال نگهداری کند.