تولید انواع کارتن و جعبهدستگاه تسمه کشکلینیک درد و طب سوزنی دکتر عسگری خرید ماساژور سه بعدی دستی تاچ …

براساس گزارش گالوپ، این نتایج نشان داد که فقط ۴۳ درصد آمریکایی ها عملکرد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری را قبول دارند که در مقایسه با نتایج نظرسنجی گالوپ که ۵ فروردین (۲۴ مارس) انجام شد، کاهشی ۶ درصدی را نشان می دهد. در نظرسنجی حدود یک ماه پیش گالوپ عملکرد ترامپ مورد قبول ۴۹ درصد آمریکایی ها بود. گالوپ گزارش داد: کاهش ۶ درصدی شدیدترین افت در میزان پذیرش عملکرد ترامپ است که تاکنون در  دوران ریاست جمهوری اش ثبت شده است زیرا به طور معمول رتبه مقبولیت ترامپ بسیار ثابت بوده هرچند که هنوز به میانگین تاریخی برای رئیسان جمهوری آمریکا از سال ۱۹۴۵میلادی تاکنون به میزان ۵۳ درصد نرسیده است. مقبولیت ترامپ در نظرسنجی ماه مارس گالوپ و همزمان با همه گیری کرونا به ۴۹ درصد رسید. متوسط پذیرش عملکرد ترامپ در نظرسنجی های گالوپ ۴۰ درصد بوده است. نظرسنجی گالوپ از طریق تماس تلفنی تصادفی با یک هزار و ۱۷ نفر از افراد بزرگسال آمریکایی بود که در تاریخ ۱۳ تا ۲۶ فررودین (یکم تا ۱۴ آوریل) با ضریب خطای ۴ درصد انجام شد. از اواسط ماه مارس (اواخر اسفند) پذیرش شغلی ترامپ  از سوی دموکراتها ۶ درصد و در بین افراد مستقل ۴ درصد کاهش داشته است. گالوپ نتیجه گرفت که این کاهش در مقبولیت ترامپ می تواند نتیجه ارزیابی ها درباره عملکرد ترامپ و افزایش نرخ بیکاری و شمار جان باختگان ناشی از شیوع ویروس کرونا در آمریکا باشد.