اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاندار مازندران :مسوولان روابط عمومی با همکاری رسانه ها به جامعه  امید تزریق کنند
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمود حسینی پور امروز در همایش روابط عمومی های ادارات مازندران در عباس آباد بهشهر اظهار کرد: روابط عمومی ها بزرگترین نقش را در سازمان ها و نهادها دارند و می توانند نقش مهمی را در مبارزه ناامیدی علیه جامعه و حتی در مقابله با فساد و دست اندازی به بیت المال داشته باشند. وی افزود: روابط عمومی ها باید در راستای وظایف سازمان عمل کرده و با جلوگیری از رانت و فساد اجازه دست درازی در بیت المال را به کسی ندهند و باید بدانیم که با دستگاه سالم می توانیم توسعه پیدا کنیم و با دستگاه، نهاد و سازمان ناسالم نمی توان رشد کرد. استاندار مازندران با بیان این که باید روابط عمومی ها با باور داشتن جایگاه خود با اراده وارد شده و برنامه های تحولی ،جایگزین برنامه های جاری در روابط عمومی ها شود؛ خاطر نشان کرد: ایجاد تحول منوط به داشتن اراده و باور است و باید تلاش کنیم تا همه با هم وارد کار شده و مازندران بزرگ را به جایگاه مناسبش برای این مردم بزرگ برسانیم. حسینی پور همچنین افزود: متاسفانه برخی از مدیران ما با زبان روز و نیاز امروز جامعه آشنایی ندارند و گفتمان شان مربوط به دو دهه قبل است و مسوولیت روابط عمومی ها در این بخش بسیار سنگین است و نباید روابط عمومی ها صرفا در کار سطح پایین دستگاه تنزل یابند. وی گفت: امروز ما نیازمند تحول در بیانیه ماموریت های روابط عمومی ها هستیم و مدیریت روابط عمومی باید متناسب با جهاد تبیین بازتعریف شود و متولی اصلی این جهاد تبیین روابط عمومی ها هستند که باید مانع شعار زدگی شوند. به گفته استاندار مازندران، در سالی که دغدغه رهبری اشتغال و تولید و دانش بنیان است اگر بنا داریم در حوزه دانش بنیان وارد شده و این مساله در مازندران نهادینه شود؛ باید با مکانیزم نوین در بین مردم وارد و مساله دانش بنیان را با کمک روابط عمومی ها ترویج کنیم. حسینی پور گفت: فلسفه کار روابط عمومی ها در آموزه های مکتب شهدا و حاج قاسم سلیمانی نهفته است و صداقت مهمترین مولفه ای است که باید در دستور کار روابط عمومی ها قرار گیرد و نباید اجازه دهیم که شانیت روابط عمومی زیر سوال برود. وی افزود: روابط عمومی ها سرداران و سربازان جبهه اصلی ارتباط مردم با مسوولان هستند و باید نقش ممتازی در این بخش داشته  و با استفاده از روش های نوین به تولیدات فاخر در این راستا بپردازند.