نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)صندلی برق لکسوس لندکروز پرادو رافور …